فراخوان ارسال مقالات
1401/02/18

از پژوهشگران، اساتید، محققان، دانشجویان و تمام کسانی که به موضوعات فوق و زیر محور های مربوطه علاقمند هستند میتوانند نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند و در این کنفرانس شرکت نمایند

همچنین از امتیاز و مزایای گواهینامه کنفرانس، و خدمات کنفرانس نیز میتوانید استفاده نمایید

آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ  24 تیر 1401 میباشد، که تنها از طریق ثبت نام در سایت و پنل کاربری امکانپذیر میباشد

دبیرخانه کنفرانس

HPMECONF