تعرفه های ثبت نام

تعرفه ثبت نام نهایی

غیرحضوری مقاله

دریافت خدمات به صورت پستی 

* مقاله اول    400 هزار تومان 

*   دریافت خدمات به صورت پستی : گواهینامه های پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان به زبان انگلیسی +  مجموعه مقالات کنفرانس بیست روز کاری بعد از برگزاری کنفرانس ارسال خواهد شد.  

دریافت خدمات به صورت الکترونیکی

* مقاله اول    300 هزار تومان 

*  دریافت خدمات به صورت الکترونیکی : گواهینامه های پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان به زبان انگلیسی + سی دی مجموعه مقالات کنفرانس از طریق ایمیل و به صورت الکترونیکی  حدود 10روز کاری بعد از برگزاری کنفرانس برای کاربر ارسال میشود.

* مقاله دوم به بعد  230 هزار تومان

 

 

* خدمات ویژه : 

امکان دریافت گواهینامه Oxford-Cert انگلستان با قابلیت استعلام

امکان دریافت گواهینامه MPT اتریش با قابلیت استعلام

امکان دریافت گواهی Equall استرالیا با قابلیت استعلام
* برای ثبت نام حضوری آنلاین لطفا از طریق ایمیل درخواست خود را ارسال نمایید.

* تمام گواهینامه های کنفرانس به زبان انگلیسی صادر میشود، در صورتیکه علاوه بر گواهینامه انگلیسی نیاز به گواهینامه فارسی نیز دارید میتوانید از طریق پنل کاربری قسمت ثبت نام نهایی مقالات جهت دریافت اقدام فرمایید

* برای دریافت گواهی موقت زودهنگام قبل از برگزاری کنفرانس بعد ثبت نهایی لطفا یک ایمیل درخواست گواهی به ایمیل کنفرانس بدهید و کد مقاله را ارسال نمایید. یک تا دو روز بعد ایمیل خواهد شد.

* گواهینامه فارسی الکترونیکی به ازاء هر نویسنده مبلغ 120 هزار تومان می باشد که میتوانید از طریق پنل خود برای ثبت درخواست اقدام نمایید.